Våra tjänster

Ekonomisk rådgivning


Med en alltmer komplicera lagstiftning blir det allt viktigare att planera sin ekonomi. Anylator hjälper er att planera er ekonomi utifrån era förutsättningar. Vårt nära samarbete med advokater gör att vi kan bistå med avancerad juridisk rådgivning.
På så vis erbjuder vi ett helt smörgåsbord av tjänster: deklarationsplanering, generationsskifte, företagsköp, företagsförsäljning, företagsöverlåtelse samt konkurser.

Redovisning & bokslut

​​​​​​​
Vår värld är turbulent och kännetecknas av tvära kast. Därför krävs det en total fokusering på den egna verksamheten för att på bästa sätt kunna möta sina kunders efterfrågan. Anylator erbjuder er avlastning med att sköta er löpande redovisning och dra ihop ert bokslut. Vi har lång erfarenhet från ett stort antal branscher där vi har hand om redovisningen för både små och stora företag. Vi erbjuder: löpande bokföring, periodbokslut, momsredovisning och betalningar. Dessutom sköter vi bokslut, årsbokslut och årsredovisning.

Anylator Consulting AB


Anylator Consulting AB är ett dotterbolag till Anylator AB som har specialiserat sig på mer avancerad rådgivning.

Vi hjälper till med företagsvärdering vid kommande försäljning av verksamheten eller hela bolaget. Även rådgivning inför kommande större investeringar,struktur av ekonomihanteringen, nyckeltalsberäkningar, kalkyler, likvidationer m.m. Idagsläget jobbar Mats Berg och Anna Wallin med dessa tjänster i Anylator Consulting AB.

Mats Berg är auktoriserad redovisningskonsult och har mångårig erfarenhet av avancerad rådgivning, företagsvärdering, ABC-kalkyler, balance scorecard och koncernredovising m.m. Han undervisar även på Föetagsekonomiska institutet (FEI).

070-964 16 45

mats.berg@anylator.se

Anna Wallin är auktoriserad redovisningskonsult och har lång erfarenhet av likvidation, koncernredovisning, avancerad rådgivning m.m.

070-990 24 30
anna.wallin@anylator.se

Kontakta oss gärna för mer information och boka ett möte!

ss 434519134ss 434519134
ss 434519134

Konsulttjänster


Tillväxt och expansion är ledord idag och många gånger en förutsättning för företagets överlevnad. Det är omöjligt att stå still när resten av världen rusar vidare. Anylator erbjuder ekonomisk kunskap till era framtidsplaner och idéer. Dessutom värderar vi den risk som de kan föra med sig. Vår erfarenhet och kompetens av prognostisering och värdering av möjligheter för verksamheter är både djup och bred. Våra tjänster inbegriper verksamhetsgenomgång, ekonomisk planering, nyckeltalsanalys, riskhantering och uppföljning av verksamheten.

Vi erbjuder även tjänster som företagsvärderingar, bouppteckningar och likvidationer. Behöver du mer övergripande rådgivning? Det kan vara allt från t.ex. affärsutveckling, marknadsföring och benchmarking så har vi bred erfarenhet även av detta.

PA-tjänster


Att hitta och utveckla medarbetare är en konst. Dessutom är det nödvändigt för att trygga företagets tillväxt och överlevnad. Det krävs därför stora insatser för att bedöma vilken person som passar in och behöver rekryteras för att gruppen skall utvecklas i rätt riktning.

​​​​​​​Anylator har stor kompetens och erfarenhet av sådana vägval och kan bistå er med ett brett register av kvalificerade tjänster: rekrytering, personalplanering, kompetensutveckling, projektstyrning, förhandlingar, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och framtagande av personalhandbok/policy. Dessutom kan Anylator bistå er då ni behöver ersättare inom personalavdelningen.

Outsourcing

​​​​​​​
Det är både dyrt och svårt att hitta personal med rätt ekonomisk kompetens. Därför erbjuder Anylator en möjlighet att ta över er ekonomi och bedriva den exakt efter era önskemål.
Vi har idag ett antal outsourcing-uppdragi olika branscher, för både små och stora företag. Vår outsourcing omfattar inte bara ekonomi utan också telefonsupport, löner och kravhantering.